Vyčistíme vaše jazero

Ponuka služieb

Vyčistíme koryto od nánosov

Vyčistíme koryto alebo kanál od nánosov sedimentu. Odstránené sedimenty potom podľa konkrétnych požiadaviek a regulácií spracujeme, zneškodníme alebo ďalej využijeme.

Odstránime a spracujeme naplavený odpad

S pomocou pripojiteľných zariadení odstránime rôzne druhy naplaveného organického materiálu a odpadu.

Pokosíme a spracujeme nežiadúce rastlinstvo

Pokosíme, zozbierame, zhromaždíme a podľa požiadaviek aj ekologicky zlikvidujeme rastlinstvo z vodnej plochy, z nedostupného priestoru vodného toku alebo kanálu.

Odstránenými nánosmi dokážeme stabilizovať brehovú líniu

Naším systémom RESET (REpair Shore Erosion Technology) dokážeme odstránený materiál využiť pri rekonštrukcii a stabilizovaní brehových nátrží a výmoľov.

Napíšte nám alebo zavolajte! +421 2 209 094 40

Postaráme sa, aby ste mali čisté jazero – kosíme trávu, vyberáme naplaveniny, redukujeme nánosy sedimentu po záplavovej vode.

Väčšinu údržbových prác je možné realizovať stavebnou technikou z brehu, efektivita takejto práce je však spravidla nízka. Dosah techniky operujúcej z brehu je navyše limitovaný dosahom ramena pracovného stroja.
VÝHODY

Používame plávajúce stroje, ktoré už svojou koncepciou eliminujú negatíva stavebných strojov pri údržbe vodnej plochy. Malý plávajúci bager DredgePrince dokáže zabezpečiť špeciálnu údržbu vodnej plochy v kratšom čase než konvenčná stavebná technika, najmä vďaka rýchlemu presunu po vodnej hladine a veľkému operačnému rádiusu. Vďaka presunu po vode je DredgePrince schopný prácu vykonať s násobne nižšou spotrebou paliva a so zanedbateľnými nákladmi na dopravu stroja.

FAQ

Často kladené otázky

Od malých domácich jazierok po obrovské vodné toky, jazerá a rieky. Naša plávajúca flotila zahŕňa malý obratný bágrik, ktorý zmestíte na prívesný vozík za osobné auto, ale aj bagre vhodné pre veľké projekty. Máme skúsenosti s projektami odstránenia sedimentov v rozsahu stoviek tisíc ton. Viac informácií o týchto projektoch a možnostiach pre spoluprácu nájdete na našej medzinárodnej stránke www.progroupe.net

V PROGROUPE je naším cieľom zlepšiť stav životného prostredia ťažbou a spracovaním dnových sedimentov.

Tým obnovíme kapacitu nádrží, prehĺbime a udržíme splavnosť vodných ciest, zabezpečíme čistotu jazier a rybníkov. Dokážeme zrevitalizovať a obnoviť vodné toky ťažbou sedimentu, kosením nežiadúceho rastlinstva, vyčistením koryta od nánosov, odstránením naplaveného odpadu, a stabilizovaním brehovej línie.

 

V PROGROUPE využívame na odstránenie sedimentov tzv. mokrú metódu.

Na rozdiel od konvenčnej metódy, kedy je nutné vodnú plochu vypustiť, zostáva jazierko počas našej práce plne funkčné. Vďaka tomu je možné vodnú plochu aktívne využívať na rekreačné účely. Zároveň sú chránené vodné živočíchy, ktorým ťažba sedimentu nenarúša životné prostredie. Pri malých projektoch používame na spracovanie sedimentu geovaky. Tieto sú priestorovo nenáročné a lacné, čím dokážeme ekonomicky vyčistiť aj malé jazierka.

Sinice, špecificky cyanobaktérie sú jednoduché organizmy schopné vykonávať fotosyntézu.

Pri splnení určitých podmienok, ako teplota vody, pH, obsah kyslíka vo vode a najmä obsah anorganických živín dusíka a fosforu, dochádza k ich množeniu. Ich nadmerný výskyt, tzv. vodný kvet siníc vo vodných nádržiach predstavuje významný ekologický problém. Sinice kontaminujú vodné plochy, ktoré slúžia ako zdroj pitnej vody alebo k rekreačným účelom.

Vodný kvet siníc vzniká v dôsledku zvyšovania teploty vody od konca mája a pretrváva vo vode až do októbra. Na jeseň sa vplyvom nízkych teplôt koncentrácia buniek vo vode zníži. Nastáva kľudové štádium siníc a rias, ktoré klesnú ku dnu a uložia sa do sedimentu. Takto prežijú nepriaznivé podmienky zimy. S príchodom jari sú cyanobaktérie vyplavené k hladine a dávajú tak vzniknúť novým populáciám siníc na vodnej ploche.

Ako eliminujeme tvorbu siníc na vodnej ploche:

  1. V skorých jarných mesiacoch odťažíme sedimenty sacím bagrom Laborec. Odobratím sedimentu vrátane kľudových štádií siníc z vodnej plochy dôjde k  zníženiu ich koncentrácie. To sa prejaví na zníženej produkcii vodného kvetu v letných mesiacoch. Preventívnu ťažbu realizujeme podľa lokality v období od februára do apríla.
  2. V letných mesiacoch, v čase bujného rastu siníc, aplikujeme chemické zrážanie koagulačným prípravkom. Koagulant zrazí sinice na dno do sedimentu. Vodný kvet okamžite mizne z hladiny, zrazené sinice spolu s vrstvou dnového sedimentu bezodkladne odťažíme sacím bagrom. Ťažba sedimentu zabezpečí elimináciu vodného kvetu aj v nasledujúcich rokoch po zrazení siníc a odťažení sedimentu.
  3. Dlhodobá údržba vodnej plochy z hľadiska tvorby vodného kvetu siníc spočíva v narušení ich životných podmienok. Aj keď nevieme zabrániť zvyšovaniu teploty vody, môžeme zabrániť rastu siníc znižovaním koncentrácie potrebných živín. Koncentrácie fosforu v prostredí zvyšuje aplikácia hnojív, pracích práškov a pod.

Nakoľko je každý jeden projekt veľmi špecifický, každú cenovú ponuku vytvárame individuálne. Pre bližšie informácie nás preto neváhajte kontaktovať. Náš tím vám zodpovie na všetky otázky a vypracuje pre vás cenovú ponuku na mieru. Viac informácií ohľadom projektov a služieb, ktoré ponúkame nájdete na stránke www.progroupe.net

Galéria

Viac informácií o našich službách a projektoch nájdete na našej stránke

Napíšte nám