Ponuka služieb čisté jazero

VYČISTÍME KORYTO OD NÁNOSOV SEDIMENTU
VYČISTÍME KORYTO OD NÁNOSOV SEDIMENTU

Vyčistíme koryto alebo kanál od nánosov sedimentu. Odstránené sedimenty potom podľa konkrétnych požiadaviek a regulácií spracujeme, zneškodníme alebo ďalej využijeme.

ODSTRÁNIME A SPRACUJEME NAPLAVENÝ ODPAD
ODSTRÁNIME A SPRACUJEME NAPLAVENÝ ODPAD

S pomocou pripojiteľných zariadení odstránime rôzne druhy naplaveného organického materiálu a odpadu.

POKOSÍME A SPRACUJEME NEŽIADÚCE RASTLINSTVO
POKOSÍME A SPRACUJEME NEŽIADÚCE RASTLINSTVO

Pokosíme, zozbierame, zhromaždíme a podľa požiadaviek aj ekologicky zlikvidujeme rastlinstvo z vodnej plochy, z nedostupného priestoru vodného toku alebo kanálu.

ODSTRÁNENÝM SEDIMENTOM STABILIZUJEME BREHOVÚ LÍNIU
ODSTRÁNENÝM SEDIMENTOM STABILIZUJEME BREHOVÚ LÍNIU

Naším systémom RESET (REpair Shore Erosion Technology) dokážeme odstránený materiál využiť pri rekonštrukcii a stabilizovaní brehových nátrží a výmoľov.

NAPÍŠTE NÁM ALEBO ZAVOLAJTE!

+421 2 209 094 40

Postaráme sa, aby ste mali čisté jazero – kosíme trávu, vyberáme naplaveniny, redukujeme nánosy sedimentu po záplavovej vode.

Väčšinu údržbových prác je možné realizovať stavebnou technikou z brehu, efektivita takejto práce je však spravidla nízka. Dosah techniky operujúcej z brehu je navyše limitovaný dosahom ramena pracovného stroja.

Výhody

Používame plávajúce stroje, ktoré už svojou koncepciou eliminujú negatíva stavebných strojov pri údržbe vodnej plochy. Malý plávajúci bager DredgePrince dokáže zabezpečiť špeciálnu údržbu vodnej plochy v kratšom čase než konvenčná stavebná technika, najmä vďaka rýchlemu presunu po vodnej hladine a veľkému operačnému rádiusu. Vďaka presunu po vode je DredgePrince schopný prácu vykonať s násobne nižšou spotrebou paliva a so zanedbateľnými nákladmi na dopravu stroja.

Fotogaléria

Články

Kosenie vodnej vegetácie

Vegetácia v okolí vodných plôch tienením ovplyvňuje svetelné pomery, znižuje prísun pôdnych častíc do vodného prostredia veternou činnosťou, chráni brehy a odčerpáva živiny. V prípade vodných plôch bez alebo s minimálnym prúdom vody sú skvelým biotopom pre trstinovú vegetáciu. Rozvoj

Čítať ďalej
Lackovce, ciste jazero, cistenie jazier, PROGROUPE, saci bager, DredgePrince, Laborec

Prirodzené prostredie vodných tokov – Vegetácia

Vegetácia rastúca pozdĺž vodných tokov plní v krajine významnú úlohu. Je biotopom, ktorý živočíchom ponúka potravu,  bezpečný úkryt, a mnohým druhom možnosti rozmnožovania. Okrem týchto funkcií spájaním viacerých odlišných prírodných biotopov (biocentier) plní úlohu biokoridoru, ktorým organizmy migrujú a okrem

Čítať ďalej

Viac informácií o našich službách
a projektoch nájdete na našej stránke

KONTAKT

Pre vypracovanie cenovej ponuky prosím uveďte parametre jazera (hĺbka, objem, odhadované množstvo sedimentu vo vodnej ploche/ odhadovaná plocha kosenia/odhadované množstvo odpadu na odstránenie...)