Karviná

V tomto projekte sme presmerovali cyklotrasu v meste Karviná. Našou úlohou bolo v spolupráci so spoločnosťou Plosab odstrániť tenkú vrstvu sedimentu na dne jazera.

Po necelom mesiaci prípravných prác sme dňa 15.08.2022 začali ťažbu a odvodňovanie sedimentu. Ťažba sa vykonávala prostredníctvom plávajúceho sacieho bagra MATES spoločnosti Plosab. Pohyb tohto stroja je zabezpečený lanami kotvených na breh, čím pri prekotvovaní vznikali dlhšie prestoje. Počas vzniknutých prestojov sme sedimenty ťažili našim malým sacím bagrom Laborec. Okrem zvýšenia efektivity prác, nám nepretržitá ťažba zabezpečila kontinuitu privádzania hydrozmesi do odvodňovacej linky PG 03 s dvomi odstredivkami Z 73 a Z 92. Tento projekt bol špecifický tým, že objem sedimentov sa nachádzal v tenkej vrstve rovnomerne po celej vodnej ploche. To pre nás znamená vysoký pomer vody k pevnej zložke v ťaženej hydrozmesi. Po spracovaní sedimentov v našej odvodňovacej linke sa prebytočná voda vracala späť do jazera.
V období prvého mesiaca sme na projekte Karviná pracovali od pondelka do piatku v rozsahu 12 hodín za deň a v novembri, poslednom mesiaci ťažby sme pristúpili k non-stop režimu. Za celý čas projektu sa nám podarilo vyviezť 4611,75 ton.
Zameraním sme zistili, že v zvyšnej štvrtine jazera sa nachádza zhruba 5 tisíc m3 dnového sedimentu.  Odťaženie zbytku jazera je naplánované na budúci rok.

Karviná

You May Also Like