Geovak, Veľké Kozmálovce, ťažba, sací bager Laborec

Geovak- Veľké Kozmálovce

Vodná stavba Veľké Kozmálovce je situovaná na dolnej časti rieky Hron. Hlavným účelom vodnej nádrže je zabezpečenie dostatku úžitkovej vody pre jadrovú elektráreň Mochovce.  Rovnako sa využíva pre potreby zavlažovania v poľnohospodárstve, priemysle a na rekreáciu. Na hati vodnej nádrže je vybudovaná malá vodná elektráreň. V roku 2018 sme v rámci prípravy na oslavy 30. výročia spustenia prevádzky vodnej nádrže odťažili malé množstvo sedimentu a odstránili naplavený odpad. Dvaja operátori ťažili sediment sacím bagrom DredgePrince LABOREC a spolu s obsluhou flokulačnej stanice naplnili geovak o objeme 18 m3 behom jediného dňa.

Pre plné naplnenie kapacity geovak -u boli potrebné 3 doplnenia s prestávkami na filtráciu. Po odťažení sedimentu sme čerpadlo vymenili za vidly. Nasledujúce 4 dni sme pri nátoku do čerpacej stanice jadrovej elektrárne Mochovce vyťahovali na breh naplavený odpad. Plastové fľaše, kusy nábytku, oblečenia, ale aj veľké kusy splavených drevín sme vyložili na miesto pri ceste. Odtiaľ materiál odobral náš zákazník s pomocou kráčajúceho bagra a nákladné autá odpad odviezli na zneškodnenie.

Na tomto projekte sme si overili kvalitu sacieho bagra DredgePrince LABOREC, ako aj obsluhy, ktorá dokázala s takto malým strojom manipulovať s hmotnými a rozmernými kusmi odpadu. Zároveň pre nás projekt znamenal možnosť ukázať kúsok našej práce vodohospodárom z okolitých krajín, ktorí navštívili oslavy 30. výročia spustenia vodnej stavby Veľké Kozmálovce.

Geovak- Veľké Kozmálovce

You May Also Like