Uherské Hradiště, ťažba sedimentu, Laborec ,Dredge Prince, čisté jazero

Uherské Hradište

Uherské Hradiště je mesto na juhovýchode Česka ležiace pri rieke Morave. Povodí Moravy s.p. realizovalo začiatkom roku 2019 výstavbu nového servisného pontónu pre plavidlá povodia. Súčasťou súťaže bolo aj odčerpanie malého množstva sedimentu z koryta rieky Morava v meste Uherské Hradiště na mieste budúceho pontónu. Odťaženie sedimentu zabezpečí dostatočnú hĺbku pre pohyb plavidiel aj v mesiacoch s nižšou vodnou hladinou.

Víťaz verejnej súťaže, spoločnosť SM PONTON, s.r.o. nás kontaktoval práve pre túto časť prác. Pre úspech celej operácie bolo kľúčové načasovanie. Stavba samotného prístaviska mohla začať až po odťažení sedimentov. Keďže stavba musela byť odovzdaná pred letnou sezónou, ťažba sedimentu prebehla začiatkom februára pri mínusových teplotách.

Pre našich dobre vybavených operátorov a bager DredgePrince LABOREC to však nebola prekážka. Celkovo sme prečerpali 2 029 m3 hydrozmesi z hĺbky 2 metrov. Sediment sme prepravili plávajúcim potrubím o dĺžke 150 m na miesto určené objednávateľom. Po 4 dňoch ťažby mohol náš klient pokračovať v budovaní moderného prístaviska pre plavidlá Povodí Moravy v meste Uherské Hradiště.

Uherské Hradište

You May Also Like