Sinice

Sinice (cyanobaktérie) Sinice sú skupina baktérií schopných produkovať kyslík prostredníctvom fotosyntézy podobne ako rastliny. Vyskytujú sa veľmi často vo vodnom prostredí, ale aj v pôde. Zvýšený výskyt siníc je zaznamenávaný najmä po dlhotrvajúcom slnečnom a teplom počasí. Ich nadmerný výskyt, tzv. vodný kvet siníc vo vodných nádržiach predstavuje významný ekologický problém. Sinice kontaminujú vodné plochy, ktoré slúžia ako zdroj pitnej vody alebo k rekreačným účelom. Vodný kvet siníc vzniká v dôsledku zvyšovania teploty vody od konca mája a pretrváva vo vode až do októbra. Na jeseň sa vplyvom nízkych teplôt koncentrácia buniek vo vode zníži. Nastáva kľudové štádium siníc a rias, ktoré klesnú ku dnu a uložia sa do sedimentu. Takto prežijú nepriaznivé podmienky zimy. S príchodom jari sú sinice vyplavené k hladine a dávajú tak vzniknúť novým populáciám na vodnej ploche.

Ako dokážeme eliminovať tvorbu siníc na vodnej ploche:
V skorých jarných mesiacoch odťažíme sedimenty sacím bagrom. Odobratím sedimentu vrátane kľudových štádií siníc z vodnej plochy dôjde k  zníženiu ich koncentrácie. To sa prejaví na zníženej produkcii vodného kvetu siníc v letných mesiacoch. Preventívnu ťažbu realizujeme podľa lokality v období od februára do apríla. V letných mesiacoch, v čase bujného rastu siníc, aplikujeme chemické zrážanie koagulačným prípravkom. Koagulant zrazí sinice na dno do sedimentu. Vodný kvet siníc okamžite mizne z hladiny, zrazené sinice spolu s vrstvou dnového sedimentu bezodkladne odťažíme sacím bagrom. Ťažba sedimentu zabezpečí elimináciu vodného kvetu siníc aj v nasledujúcich rokoch po zrazení siníc a odťažení sedimentu. Dlhodobá údržba vodnej plochy z hľadiska tvorby vodného kvetu siníc spočíva v narušení ich životných podmienok. Aj keď nevieme zabrániť zvyšovaniu teploty vody, môžeme zabrániť rastu siníc znižovaním koncentrácie potrebných živín. Koncentrácie fosforu v prostredí zvyšuje aplikácia hnojív, pracích práškov a pod.

Uložiť odkaz do záložiek.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *