sinice, cyanobakterie, cistenie jazier, ciste jazerio, ciste jazierko

Sinice

Sinice (cyanobaktérie) sú skupina baktérií schopných produkovať kyslík prostredníctvom fotosyntézy podobne ako rastliny. Vyskytujú sa vo vodnom prostredí, ale aj v pôde. Zvýšený výskyt siníc je zaznamenávaný najmä po slnečnom a teplom počasí. Ich nadmerný výskyt, tzv. vodný kvet siníc vo vodných nádržiach predstavuje významný ekologický problém. Sinice kontaminujú vodné plochy, ktoré slúžia ako zdroj pitnej vody alebo k rekreačným účelom. Vodný kvet siníc vzniká od konca mája a pretrváva až do októbra. Na jeseň sa vplyvom nízkych teplôt koncentrácia buniek vo vode zníži. Nastáva kľudové štádium siníc a rias, ktoré klesnú ku dnu a uložia sa do sedimentu. Takto prežijú nepriaznivé podmienky zimy. S príchodom jari sú sinice vyplavené k hladine a  vznikajú nové populácie.

Ako dokážeme eliminovať tvorbu siníc na vodnej ploche:

V skorých jarných mesiacoch odťažíme sedimenty sacím bagrom. Odobratím sedimentu spolu so sinicami v kľudovom štádiu dôjde k zníženiu ich koncentrácie. Preventívnu ťažbu realizujeme v období od februára do apríla. V letných mesiacoch, v čase bujného rastu siníc, aplikujeme chemické zrážanie koagulačným prípravkom. Koagulant zrazí sinice na dno do sedimentu. Zrazené sinice spolu s vrstvou dnového sedimentu odťažíme sacím bagrom. Táto ťažba zabezpečí elimináciu vodného kvetu siníc aj v nasledujúcich rokoch.

Dlhodobá údržba vodnej plochy z hľadiska tvorby vodného kvetu siníc spočíva v narušení ich životných podmienok. Aj keď nevieme zabrániť zvyšovaniu teploty vody, môžeme zabrániť rastu siníc znižovaním koncentrácie potrebných živín. Jednou z hlavných živín pre sinice je fosfor. Koncentrácie fosforu v prostredí zvyšuje aplikácia hnojív, pracích práškov a pod.

Sinice

You May Also Like