Aké veľké jazero dokážeme vyčistiť?

Čistíme malé domáce jazierka, ale aj obrovské vodné toky, jazerá a rieky. Naša plávajúca flotila zahŕňa malý obratný bager, ktorý zmestíme na prívesný vozík za osobné auto, ale aj bagre vhodné pre veľké projekty. Máme skúsenosti s projektami odstránenia sedimentov a čistenia v rozsahu stoviek tisíc ton. Nakoľko je každý jeden projekt veľmi špecifický, každú cenovú ponuku vytvárame individuálne. Pre bližšie informácie nás preto neváhajte kontaktovať. Náš tím vám zodpovie na všetky otázky a vypracuje pre vás cenovú ponuku na mieru.

Naše doterajšie veľké projekty:

Odstraňovanie kontaminovaných sedimentov z dna rieky Klenice
Realizácia: 2011
Trvanie projektu: 20 pracovných dní
Objem sedimentu in situ: 600 m³
Sediment: kontaminovaný olovom, zmes ílu, úlomky dreva
Prečerpaná hydrozmes: 2400 m³

Odstraňovanie dnových nánosov sedimentu z dna vodnej nádrže Veľké Kozmálovce
Realizácia: 2008 – 2011
Trvanie projektu: 312 pracovných dní
Objem sedimentu in situ: 130 000 m³
Prečerpaná hydrozmes: 580 000 m³
Spracovaný sediment: 80 000 t
Sediment: 50% organický, 50% anorganický, množstvo odpadu a konárov

Odstraňovanie dnových nánosov sedimentu z dna vodného diela Gabčíkovo – rieka Dunaj
Realizácia: 2011 – 2013
Trvanie projektu: 520 pracovných dní
Objem sedimentu in situ: 240 000 m³
Prečerpaná hydrozmes: 2 350 000 m³
Spracovaný sediment: 181 000 t
Sediment: prevažne anorganický s prímesou piesku

Viac informácií ohľadom služieb, ktoré ponúkame nájdete na stránke www.progroupe.net

Čistíme jazerá

Aké veľké jazero dokážeme vyčistiť?

You May Also Like