Lackovce, ciste jazero, cistenie jazier, PROGROUPE, saci bager, DredgePrince, Laborec

Prirodzené prostredie vodných tokov – Vegetácia

Vegetácia rastúca pozdĺž vodných tokov plní v krajine významnú úlohu. Je biotopom, ktorý živočíchom ponúka potravu,  bezpečný úkryt, a mnohým druhom možnosti rozmnožovania. Okrem týchto funkcií spájaním viacerých odlišných prírodných biotopov (biocentier) plní úlohu biokoridoru, ktorým organizmy migrujú a okrem iného, majú možnosť prísť do kontaktu s inou populáciou. Táto funkcia je veľmi dôležitá najmä v intenzívne využívanej krajine.

Vegetácia tiež pomáha stabilizovať brehy, teda chráni ich pred eróziou, odčerpáva živiny a čistí vodu . Baktérie na koreňoch rastlín zas eliminujú dusičnany pochádzajúce z hnojenia polí, čím chránia kvalitu vody.

V prípade, že koryto vodného toku je veľmi úzke, zarastenie vegetáciou môže spôsobovať časté zaplavovanie územia. V prípade, ak je vodný tok dostatočne široký, výskyt vegetácie pozdĺž toku má na záplavy zanedbateľný vplyv. V prvom prípade je pravidelné rozsiahle odstraňovanie vegetácie opodstatnené, avšak v druhom prípade, ak je potrebné znížiť riziko záplavy okolitých pozemkov, v mnohých prípadoch postačuje selektívne kosenie vegetácie vodnej plochy s ponechaním sínusoidného prietoku stredom koryta. Takáto údržba umožňuje voľný prietok aj v prípade zvýšeného stavu vodnej hladiny a zároveň udržiava vysoký stupeň biodiverzity a výrazne znižuje eróziu brehov.

Odstránenie celej vegetácie môže znížiť riziko záplav v danej lokalite, ale v mnohých prípadoch naopak zvýši riziko v nižších úsekoch.