Kto sme a čo robíme?

V PROGROUPE je naším cieľom zlepšiť stav životného prostredia ťažbou a spracovaním dnových sedimentov.

Tým obnovíme kapacitu nádrží, prehĺbime a udržíme splavnosť vodných ciest, zabezpečíme čistotu jazier a rybníkov. Dokážeme zrevitalizovať a obnoviť vodné toky ťažbou sedimentu, kosením nežiadúceho rastlinstva, vyčistením koryta od nánosov, odstránením naplaveného odpadu, a stabilizovaním brehovej línie.

 

Uložiť odkaz do záložiek.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *