Dokážeme vyriešiť problém premnožených siníc?

Sinice, špecificky cyanobaktérie sú jednoduché organizmy schopné vykonávať fotosyntézu.

Pri splnení určitých podmienok, ako teplota vody, pH, obsah kyslíka vo vode a najmä obsah anorganických živín dusíka a fosforu, dochádza k ich množeniu. Ich nadmerný výskyt, tzv. vodný kvet siníc vo vodných nádržiach predstavuje významný ekologický problém. Sinice kontaminujú vodné plochy, ktoré slúžia ako zdroj pitnej vody alebo k rekreačným účelom.

Vodný kvet siníc vzniká v dôsledku zvyšovania teploty vody od konca mája a pretrváva vo vode až do októbra. Na jeseň sa vplyvom nízkych teplôt koncentrácia buniek vo vode zníži. Nastáva kľudové štádium siníc a rias, ktoré klesnú ku dnu a uložia sa do sedimentu. Takto prežijú nepriaznivé podmienky zimy. S príchodom jari sú cyanobaktérie vyplavené k hladine a dávajú tak vzniknúť novým populáciám siníc na vodnej ploche.

Ako eliminujeme tvorbu siníc na vodnej ploche:

  1. V skorých jarných mesiacoch odťažíme sedimenty sacím bagrom Laborec. Odobratím sedimentu vrátane kľudových štádií siníc z vodnej plochy dôjde k  zníženiu ich koncentrácie. To sa prejaví na zníženej produkcii vodného kvetu v letných mesiacoch. Preventívnu ťažbu realizujeme podľa lokality v období od februára do apríla.
  2. V letných mesiacoch, v čase bujného rastu siníc, aplikujeme chemické zrážanie koagulačným prípravkom. Koagulant zrazí sinice na dno do sedimentu. Vodný kvet okamžite mizne z hladiny, zrazené sinice spolu s vrstvou dnového sedimentu bezodkladne odťažíme sacím bagrom. Ťažba sedimentu zabezpečí elimináciu vodného kvetu aj v nasledujúcich rokoch po zrazení siníc a odťažení sedimentu.
  3. Dlhodobá údržba vodnej plochy z hľadiska tvorby vodného kvetu siníc spočíva v narušení ich životných podmienok. Aj keď nevieme zabrániť zvyšovaniu teploty vody, môžeme zabrániť rastu siníc znižovaním koncentrácie potrebných živín. Koncentrácie fosforu v prostredí zvyšuje aplikácia hnojív, pracích práškov a pod.
Uložiť odkaz do záložiek.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *