Karviná

V tomto projekte sme presmerovali cyklotrasu v meste Karviná. Našou úlohou bolo v spolupráci so spoločnosťou Plosab odstrániť tenkú vrstvu sedimentu na dne jazera.

Po necelom mesiaci prípravných prác sme dňa 15.08.2022 začali ťažbu a odvodňovanie sedimentu. Ťažba sa vykonávala prostredníctvom plávajúceho sacieho bagra MATES spoločnosti Plosab. Pohyb tohto stroja je zabezpečený lanami kotvených na breh, čím pri prekotvovaní vznikali dlhšie prestoje. Počas vzniknutých prestojov sme sedimenty ťažili našim malým sacím bagrom Laborec. Okrem zvýšenia efektivity prác, nám nepretržitá ťažba zabezpečila kontinuitu privádzania hydrozmesi do odvodňovacej linky PG 03 s dvomi odstredivkami Z 73 a Z 92. Tento projekt bol špecifický tým, že objem sedimentov sa nachádzal v tenkej vrstve rovnomerne po celej vodnej ploche. To pre nás znamená vysoký pomer vody k pevnej zložke v ťaženej hydrozmesi. Po spracovaní sedimentov v našej odvodňovacej linke sa prebytočná voda vracala späť do jazera.
V období prvého mesiaca sme na projekte Karviná pracovali od pondelka do piatku v rozsahu 12 hodín za deň a v novembri, poslednom mesiaci ťažby sme pristúpili k non-stop režimu. Za celý čas projektu sa nám podarilo vyviezť 4611,75 ton.
Zameraním sme zistili, že v zvyšnej štvrtine jazera sa nachádza zhruba 5 tisíc m3 dnového sedimentu.  Odťaženie zbytku jazera je naplánované na budúci rok.

Dolná Seč

V apríli 2021 nás na pomoc privolal majiteľ súkromného jazierka s rozlohou cca 360m2 v obci Dolná Seč v okrese Levice.

Majiteľ mal opakované problémy s prerastaním trsti obyčajnej v jazierku. Trsť obyčajná dorastá do výšky až 4 m a patrí medzi naše najväčšie trávy.  Je to kozmopolitná rastlina. Rastie v naplavených zónach v stojatej alebo mierne tečúcej vode. Kvitne od júla do októbra. Trsť je prirodzeným čističom vody a poskytuje úkryt vodným živočíchom. U nášho klienta sa však nekontrolovateľne premnožila, zarástla celé jazierko a obmedzila potenciál aj údržbu jazierka.

Nakoľko bolo jazierko plytké, na túto prácu sme využili náš najmenší sací bager DredgePrince Laborec, ktorý za pomoci špeciálnych nástavcov jazierko nielen pokosil, ale zbavil sa aj prerastených koreňov zo dna jazierka. Tým sme spomalili rast rastliny a zabránili jej okamžitej recidíve. Vytrhané korene sme spolu s pokosenou trávou umiestnili na breh jazierka, odkiaľ si ich majiteľ ďalej spracoval. Nakoniec sme za pomoci frézy odsali aj prebytočný sediment, ktorý znižoval kvalitu vody.  Naši operátori mali 5 dní plné ruky práce, ale výsledok stojí za to.

Spokojný zákazník a čisté jazierko, to je naša misia!

Neusiedler, Podersdorf am See, ťažba sedimentu, cistenie jazera, ciste jazero

Podersdorf am See – čistenie jazera Neusiedler

Neziderské jazero je mierne slané, plytké a bezodtokové jazero na hraniciach Rakúska a Maďarska. Neusiedler See, ako jazero označujú rakúšania, je popri Balatone jediné stepné jazero v Európe. Jazero leží v rakúskej spolkovej krajine Burgenland a v západnom Maďarsku. Samotná rakúska časť je súčasne najväčším jazerom v Rakúsku. Vyznačuje sa veľmi malou hĺbkou a miernym, veterným podnebím. Jazero je takmer celé obklopené trstinovým pásom, ktorý vytvára jedinečný región pre miestnu faunu. Vďaka prevládajúcim severozápadným vetrom rastie na východnom brehu menej trstiny ako na západnom. Pri Donnerskirchene dosahuje pás šírku 8 km. Obec Podersdorf am See leží na jedinom mieste bez trstiny dlhom 2 km.

V spomínanom Podersdorf am See sa nachádza okrem mestského prístavu aj súkromný prístav jachtárskeho klubu. Keďže je jazero Neusiedler priveľmi plytké, aj malý nános sedimentu spôsobuje lodiam problémy pri manévrovaní. Presne táto situácia nastala v lete v roku 2018. Nános sedimentov, prinesený silným severozápadným vetrom spolu s nezvyčajne nízkou hladinou vody spôsobil navigačné problémy lodiam v yachtárskom klube, ako aj v mestskom prístave. Bolo teda rozhodnuté o potrebe urýchleného vyčistenia oboch prístavov. Zároveň sa rozhodlo o vytvorení bariéry z drevených kolov, ktorá bude zabraňovať prudkému prínosu sedimentu počas veterného počasia.

Keďže ťažba sedimentu z prístavu je náročná vzhľadom k obmedzenému manipulačnému priestoru, rozhodli sme o použití malého sacieho bagra DredgePrince LABOREC. Aby však boli práce ukončené v stanovenom časovom horizonte, pridali sme na ťažbu širokých uličiek väčší sací bager TrexDuke IPEL. Okrem samotnej ťažby sedimentu, ktorá bola komplikovaná najmä prítomnosťou množstva odpadu v sedimente, nám práce komplikovala výnimočne silná zima. V oboch prístavoch sme tiež vyťahovali staré koly a nabíjali nové. V záverečnej fáze projektu sme na projekt nasadili aj náš posledný bager DredgeKing PERM. Vďaka spoločnému výkonu našich strojov a operátorov sme projekt úspešne dokončili v stanovenom termíne.

Celkovo sa na realizácii projektu podieľali 3 sacie bagre a 8 operátorov. Za 6 mesiacov trvania projektu sme odťažili 22 000 m³ sedimentu, natĺkli 1 400 nových kolov, vytrhali desiatky starých kolov a z fréz odstránili približne 50 kilogramov namotaného odpadu.

Tešedíkovo, odbahnenie, čiste jazero, ťažba sedimentu

Čistenie jazera Tešedíkovo

Tešedíkovo je malá obec, ktorá sa nachádza v blízkosti mesta Šala. Uprostred obce Tešedíkovo sa nachádza jazierko, ktoré využívajú miestny rybári a takisto je využívané ako zóna oddychu a rekreácie. Miestne združenie rybárov spozorovalo nadmerné nahromadenie sedimentu na dne jazierka. Združenie sa pokúšalo jazierko vyčistiť svojpomocne, avšak tento pokus nebol úspešný.

Preto nás v zime minulého roku oslovilo miestne občianske združenie spolu s obcou so žiadosťou o vyčistenie jazera od nánosov sedimentu. Práce na čistení sme začali ešte v decembri s dvojčlenným tímom a našim najmenším sacím bagrom DredgePrince LABOREC a časť jazierka sme vyčistili od nánosov sedimentu. Pre nepriaznivé počasie a veľmi nízke teploty, ktoré sa držali aj počas dňa pod bodom mrazu, v dôsledku ktorých voda v jazere zamrzla, sme projekt museli odložiť až na jarné mesiace.

Na jar sme sa do prác pustili už s našim obojživelným sacím bagrom TrexDuke IPEL, s ktorým sme za 11 dní jazero od nánosov bahna vyčistili. Nežiaduce bahno sme čerpali do prehradenej časti jazera, ktorá vytvorila takzvanú lagúnu. V lagúne sme bahno uskladnili a ponechali ho voľne vyschnúť.

Jazero sme podľa želaní vyčistili a obec Tešedíkovo ako aj miestni rybári sa môžu opäť tešiť z čistého jazera a príjemného prostredia pre oddych.

Višňové, ťažba sedimentov, Dredge Prince

Višňové – ťažba sedimentov bezmenného potoka

Úsek diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala začína v križovatke Lietavská Lúčka, kde trasa úseku nadväzuje priamo na predchádzajúci úsek diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. Križovatka pomocou plánovaného privádzača umožní prepojenie diaľnice D1 s mestom Žilina a cestou I/64. Za križovatkou trasa diaľnice postupuje smerom na východ, pretína katastre obcí Porúbka, Rosina, Višňové až splynie s tunelom Višňové. Tunel prechádza popod vrch Hoblík a po viac ako siedmych kilometroch vyúsťuje v križovatke Dubná Skala a napojí sa na ďalšie pokračovanie D1. Od západného portálu sa razilo dovrchne so sklonom 0,50% v dĺžke 573 metrov, ďalej úpadne so sklonom 2,27% v dĺžke 2 545 metrov. Od východného (vrútockého) portálu sa razenie uskutočňovalo dovrchne so sklonom 2,27% v dĺžke 4 362 metrov.

Pri razení sa objavilo nečakané množstvo geologických porúch, najvážnejším problémom bol veľký prítok vody. Keďže väčšina dĺžky tunela je vybudovaná od Východného portálu dovrchne, ústí aj väčšina vody presakujúca z tunela na východnom portáli. Pri razení tunela a ostatných stavebných prácach splavilo množstvo vody jemnozrnné sedimenty k východnému portálu a odtiaľ do blízkeho bezmenného potoka. Potok bol v dôsledku stavebných prác kontaminovaný a bol rozhodnuté o jeho revitalizácii.

Na revitalizáciu bezmenného potoka sme nasadili náš najmenší plávajúci sací bager DredgePrince LABOREC. Bager vďaka svojim malým rozmerom dokázal zabezpečiť efektívnu ťažbu z malého bezmenného potoka. Na spracovanie sedimentu sme použili našu najmenšiu odvodňovaciu linku DESET PG04, ktorá svojim výkonom odpovedá použitému saciemu bagru. Tým 4 pracovníkov dokázal bezmenný potok v 2 fázach projektu revitalizovať za 55 dní.

Geovak, Veľké Kozmálovce, ťažba, sací bager Laborec

Geovak- Veľké Kozmálovce

Vodná stavba Veľké Kozmálovce je situovaná na dolnej časti rieky Hron. Hlavným účelom vodnej nádrže je zabezpečenie dostatku úžitkovej vody pre jadrovú elektráreň Mochovce.  Rovnako sa využíva pre potreby zavlažovania v poľnohospodárstve, priemysle a na rekreáciu. Na hati vodnej nádrže je vybudovaná malá vodná elektráreň. V roku 2018 sme v rámci prípravy na oslavy 30. výročia spustenia prevádzky vodnej nádrže odťažili malé množstvo sedimentu a odstránili naplavený odpad. Dvaja operátori ťažili sediment sacím bagrom DredgePrince LABOREC a spolu s obsluhou flokulačnej stanice naplnili geovak o objeme 18 m3 behom jediného dňa.

Pre plné naplnenie kapacity geovak -u boli potrebné 3 doplnenia s prestávkami na filtráciu. Po odťažení sedimentu sme čerpadlo vymenili za vidly. Nasledujúce 4 dni sme pri nátoku do čerpacej stanice jadrovej elektrárne Mochovce vyťahovali na breh naplavený odpad. Plastové fľaše, kusy nábytku, oblečenia, ale aj veľké kusy splavených drevín sme vyložili na miesto pri ceste. Odtiaľ materiál odobral náš zákazník s pomocou kráčajúceho bagra a nákladné autá odpad odviezli na zneškodnenie.

Na tomto projekte sme si overili kvalitu sacieho bagra DredgePrince LABOREC, ako aj obsluhy, ktorá dokázala s takto malým strojom manipulovať s hmotnými a rozmernými kusmi odpadu. Zároveň pre nás projekt znamenal možnosť ukázať kúsok našej práce vodohospodárom z okolitých krajín, ktorí navštívili oslavy 30. výročia spustenia vodnej stavby Veľké Kozmálovce.

Uherské Hradiště, ťažba sedimentu, Laborec ,Dredge Prince, čisté jazero

Uherské Hradište

Uherské Hradiště je mesto na juhovýchode Česka ležiace pri rieke Morave. Povodí Moravy s.p. realizovalo začiatkom roku 2019 výstavbu nového servisného pontónu pre plavidlá povodia. Súčasťou súťaže bolo aj odčerpanie malého množstva sedimentu z koryta rieky Morava v meste Uherské Hradiště na mieste budúceho pontónu. Odťaženie sedimentu zabezpečí dostatočnú hĺbku pre pohyb plavidiel aj v mesiacoch s nižšou vodnou hladinou.

Víťaz verejnej súťaže, spoločnosť SM PONTON, s.r.o. nás kontaktoval práve pre túto časť prác. Pre úspech celej operácie bolo kľúčové načasovanie. Stavba samotného prístaviska mohla začať až po odťažení sedimentov. Keďže stavba musela byť odovzdaná pred letnou sezónou, ťažba sedimentu prebehla začiatkom februára pri mínusových teplotách.

Pre našich dobre vybavených operátorov a bager DredgePrince LABOREC to však nebola prekážka. Celkovo sme prečerpali 2 029 m3 hydrozmesi z hĺbky 2 metrov. Sediment sme prepravili plávajúcim potrubím o dĺžke 150 m na miesto určené objednávateľom. Po 4 dňoch ťažby mohol náš klient pokračovať v budovaní moderného prístaviska pre plavidlá Povodí Moravy v meste Uherské Hradiště.

Marina Cafe Hamuliakovo

Marina Cafe v Hamuliakove je malá marina na brehu Dunaja nachádzajúca sa v katastri obce Hamuliakovo neďaleko Bratislavy. Marina Cafe ponúka svojim zákazníkom služby kaviarne a zároveň priestor pre kotvenie malých plavidiel.

Majiteľ marina Cafe si všimol, že malé plavidlá majú pri nižšej hladine Dunaja problém s kotvením v boxoch. Problém vznikol hromadením riečneho sedimentu v kotviacich boxoch. V marci 2019 sa preto rozhodol tento problém vyriešiť a oslovil našu spoločnosť.

S nahromadeným riečnym bahnom sme sa prišli popasovať za pomoci dvojčlenného tímu a sacieho bagra DredgePrince LABOREC. Čistenie prístavu o rozlohe približne 0,28 ha nášmu tímu trvalo 7 dní. Riečny sediment sme ťažili do hĺbky 2 m a sacím potrubím sme ho prepravovali a vypúšťali do prúdnice rieky Dunaj. Práca na čistení prístavov si vyžaduje precíznosť a presnosť. Keďže sa s plávajúcim bagrom pohybujeme v obmedzených priestoroch a limitovali nás aj oceľové laná, ktorými je o breh upevnená konštrukcia mól a sú pod vodou.

Vďaka vyčistenému prístavu sa mohol majiteľ tešiť na bezproblémovú začínajúcu letnú sezónu.

Lackovce, ciste jazero, cistenie jazier, PROGROUPE, saci bager, DredgePrince, Laborec

Čistenie rekreačného areálu Lackovce

Súkromný športovo-rekreačný areál Jazero L.A. sa nachádza v prírodnom prostredí obce Lackovce. Rekreačné stredisko sa pýši krásnym prostredím a rozkvitnutými leknami. Výborná poloha v tesnej blízkosti rieky Cirocha, len 3 km od centra Humenného láka ročne tisíce návštevníkov. Klienti centra si plnými dúškami užívajú člnkovanie, kúpanie a športový rybolov.

Hromadenie sedimentu na dne vodnej plochy môže spôsobiť zníženie kvality vody a obmedzenie rekreačného potenciálu. Presne táto situácia nastala po pár rokoch od otvorenia aj v obci Lackovce. Našou úlohou bolo tieto dnové sedimenty odstrániť a jazierku tým prinavrátiť pôvodnú krásu.

Ťažbu realizovali dvaja operátori naším najmenším sacím bagrom DredgePrince Laborec. S dosahom do hĺbky 2,2 m sme za 5 dní odťažili približne 420 m3 sedimentu. Priemerný výkon sacieho bagra sa pohyboval v okolí 70 m³ hydrozmesi za hodinu, čo odpovedá približne 15 m3 in situ sedimentu. Vyťažené sedimenty sme plávajúcim potrubím prepravili do vzdialenosti 200 m na miesto určené klientom.