Blog

Kosenie vodnej vegetácie

Vegetácia v okolí vodných plôch tienením ovplyvňuje svetelné pomery, znižuje prísun pôdnych častíc do vodného prostredia veternou činnosťou, chráni brehy a odčerpáva živiny.

V prípade vodných plôch bez alebo s minimálnym prúdom vody sú skvelým biotopom pre trstinovú vegetáciu. Rozvoj trstinovej vegetácie na vodnej ploche je podmienený najmä výškou vodného stĺpca, dostupným substrátom a rýchlosťou prúdenia vody. Prítomnosť rias vo vodnej ploche je podporená hlavne prísunom živín z vonkajšieho prostredia, dopadajúcim svetlom a teplotou vody. Pokiaľ je voda eutrofizovaná na vodnej hladine sa zvyčajne objaví vodný kvet – sinice.

Veľmi častá situácia nadmerného rastu vodnej vegetácie sa vyskytuje v blízkosti intenzívne obhospodarovanej pôdy, najmä  alebo v okolí kukuričných polí a pri intenzívne hnojených trávnikov. Látky, ktoré sú distribuované za účelom hnojenia pôdy sú počas zrážok priamo splavené do jazera, alebo sa dostanú do podpovrchovej vody, z kadiaľ sa následne (aj cez studňu) dostanú do jazera.

V prípade. že do jazera sa nedostáva nadmerné množstvo živín, na dlhodobé odstránenie nežiadúcej vegetácie môže postačovať jej pokosenie s následným vyzbieraním z vodného prostredia. Takáto špeciálna údržba vodnej plochy môže byť vykonaná jednorázovo alebo v intervaloch s dlhším odstupom. Ak je v jazere zabezpečený stály prísun živín v kombinácii so svetlom a plytšou vodou, je potrebné plánovať pravidelné kosenie a zber. V našich záhradách na pevnine tiež regulujeme rozvoj nežiadúcej vegetácie kosením v rôznej intenzite a rôznymi spôsobmi.

V každom prípade je však potrebné pozerať sa na vodnú plochu ako na ekosystém s vlastnými špecifickými podmienkami a na základe toho s odborníkmi plánovať jeho údržbu.

Lackovce, ciste jazero, cistenie jazier, PROGROUPE, saci bager, DredgePrince, Laborec

Prirodzené Prostredie Vodných Tokov – vegetácia

Vegetácia rastúca pozdĺž vodných tokov plní v krajine významnú úlohu. Je biotopom, ktorý živočíchom ponúka potravu,  bezpečný úkryt, a mnohým druhom možnosti rozmnožovania. Okrem týchto funkcií spájaním viacerých odlišných prírodných biotopov (biocentier) plní úlohu biokoridoru, ktorým organizmy migrujú a okrem iného, majú možnosť prísť do kontaktu s inou populáciou. Táto funkcia je veľmi dôležitá najmä v intenzívne využívanej krajine.

Vegetácia tiež pomáha stabilizovať brehy, teda chráni ich pred eróziou, odčerpáva živiny a čistí vodu . Baktérie na koreňoch rastlín zas eliminujú dusičnany pochádzajúce z hnojenia polí, čím chránia kvalitu vody.

V prípade, že koryto vodného toku je veľmi úzke, zarastenie vegetáciou môže spôsobovať časté zaplavovanie územia. V prípade, ak je vodný tok dostatočne široký, výskyt vegetácie pozdĺž toku má na záplavy zanedbateľný vplyv. V prvom prípade je pravidelné rozsiahle odstraňovanie vegetácie opodstatnené, avšak v druhom prípade, ak je potrebné znížiť riziko záplavy okolitých pozemkov, v mnohých prípadoch postačuje selektívne kosenie vegetácie vodnej plochy s ponechaním sínusoidného prietoku stredom koryta. Takáto údržba umožňuje voľný prietok aj v prípade zvýšeného stavu vodnej hladiny a zároveň udržiava vysoký stupeň biodiverzity a výrazne znižuje eróziu brehov.

Odstránenie celej vegetácie môže znížiť riziko záplav v danej lokalite, ale v mnohých prípadoch naopak zvýši riziko v nižších úsekoch.

zatlkanie kolov

Zatĺkanie kolov pomocou sacieho bagra

V rakúskom meste Podersdorf am See sa nachádza okrem mestského prístavu aj súkromný prístav jachtárskeho klubu. Keďže je jazero Neusiedler veľmi plytké, aj malý nános sedimentu spôsobuje lodiam problémy pri manévrovaní.
Náš šikovný tím pracoval na vytvorení bariéry z drevených kolov, ktorá bude zabraňovať prudkému prínosu sedimentu počas veterného počasia. Pred začatím prác bolo potrebné odstrániť staré koly, ktoré už svoju funkciu neplnili.
Zatĺkanie kolov sme zvládli rýchlo a efektívne vďaka špeciálnym nástavcom na našom sacom bagri. V prístave sme natĺkli približne 1400 kolov.
Koly je možné využiť na stavbu mól, bariér, spevnenia brehov, alebo tiež na stavbu „parkovacích“ boxov pre lode v prístavoch.

Vyčistite svoje jazierko – nie len záhradu

Jazierka sú súčasťou mnohých záhrad a svoju popularitu získali najmä vďaka príjemnej atmosfére, ktorú vytvárajú. Dni sa pomaly skracujú a prichádza čas na prípravu záhrady na dlhú zimu. Upratovanie a údržba záhradky a rastlín je u každého samozrejmosťou. Je pre Vás samozrejmosťou aj údržba jazierka?

Letná sezóna nám pomaly končí a denné teploty sa zo dňa na deň znižujú. Ak túžite po zdravom a čistom jazierku, jeho jesenná údržba je určite na mieste.

Trápia vás v lete prerastené vodné rastliny a zápach? Uvažujete o vypúšťaní celého jazierka? U nás vám vieme pomôcť aj bez potreby vypúšťania, alebo väčšieho zásahu do jazierka. Pokiaľ je vaše jazierko dostatočne veľké, náš malý sací bager Laborec pomôže pokosiť a vyzbierať nežiadúce vodné rastlinstvo, odsať nežiadúci sediment, poprípade vaše jazierko prehĺbiť. To všetko absolútne bezpečne pre vaše ryby a vodnú faunu. V prípade, že vlastníte jazierko menších rozmerov,  poradíme si aj bez bagra. Vaše jazierko šikovne vyčistíme od nežiadúcich odumretých rastlín, napadaného lístia a prebytočného sedimentu, čím zamedzíme množeniu rias a vzniku kalu v jazierku.

Ak zazimovaniu jazierka venujete svoj čas, jazierko sa vám na jar odvďačí čistou vodou a zdravými rybami.

bagre, sacie bagre, ciste jazero, cistenie jazier. cistenie jazierka,

Bagre

Sacie bagre spoločnosti PROGROUPE slúžia na odstraňovanie a ťažbu dnových sedimentov z vodných plôch. Naše plávajúce sacie bagre sú vybavené rozmanitým príslušenstvom tak, aby vyhoveli požiadavkám takmer každého projektu.

Prehľad našich sacích bagrov:

DredgeKing PERM

Náš najväčší a najvýkonnejší sací bager je pomenovaný po geologickom období prvohôr. Tým nenarážame na jeho vek, ale na mohutnosť a silu, ktorá sa v ňom skrýva. Nízky ponor bagra DredgeKing PERM umožňuje prácu v plytkých vodách, pričom vďaka konštrukcii ramena a stabilizačných nôh dokážeme ťažiť v hĺbkach až 6 m. Voliteľné zariadenia (napr. hrable, lyžice, kosiaci nástavec v tvare T, bagrovacie čerpadlo s frézou a pod.), ktoré je možné pripojiť, poskytujú bagru DredgeKing PERM mimoriadne všestranné využitie.

TrexDuke IPEL

Sací bager schopný výkonom konkurovať PERMU s výhodou pásového pohonu sme pomenovali po Slovenskej rieke Ipeľ. TrexDuke IPEL je prvý obojživelný sací bager svojho druhu a PROGROUPE je prvá spoločnosť, ktorá takéto zariadenie používa. Bager je schopný pracovať na súši, v plytkých aj v hlbokých vodách pričom výkonom sa vyrovná veľkým plávajúcim sacím bagrom bez pásového pohonu.

DredgePrince LABOREC

Východoslovenská rieka dala meno nášmu najmenšiemu, ale najšikovnejšiemu bagríku. DredgePrince LABOREC je najnovší prírastok do našej flotily multifunkčných strojov pre údržbu vodných plôch. Jeho špecifikom sú kompaktné rozmery a nízka hmotnosť, vďaka čomu ho môžeme jednoducho prepravovať na prívesnom vozíku za osobným autom. Tento fakt výrazne redukuje náklady na údržbu malých vodných plôch a ich okolia.

Aké veľké jazero dokážeme vyčistiť?

Čistíme malé domáce jazierka, ale aj obrovské vodné toky, jazerá a rieky. Naša plávajúca flotila zahŕňa malý obratný bager, ktorý zmestíme na prívesný vozík za osobné auto, ale aj bagre vhodné pre veľké projekty. Máme skúsenosti s projektami odstránenia sedimentov a čistenia v rozsahu stoviek tisíc ton. Nakoľko je každý jeden projekt veľmi špecifický, každú cenovú ponuku vytvárame individuálne. Pre bližšie informácie nás preto neváhajte kontaktovať. Náš tím vám zodpovie na všetky otázky a vypracuje pre vás cenovú ponuku na mieru.

Naše doterajšie veľké projekty:

Odstraňovanie kontaminovaných sedimentov z dna rieky Klenice
Realizácia: 2011
Trvanie projektu: 20 pracovných dní
Objem sedimentu in situ: 600 m³
Sediment: kontaminovaný olovom, zmes ílu, úlomky dreva
Prečerpaná hydrozmes: 2400 m³

Odstraňovanie dnových nánosov sedimentu z dna vodnej nádrže Veľké Kozmálovce
Realizácia: 2008 – 2011
Trvanie projektu: 312 pracovných dní
Objem sedimentu in situ: 130 000 m³
Prečerpaná hydrozmes: 580 000 m³
Spracovaný sediment: 80 000 t
Sediment: 50% organický, 50% anorganický, množstvo odpadu a konárov

Odstraňovanie dnových nánosov sedimentu z dna vodného diela Gabčíkovo – rieka Dunaj
Realizácia: 2011 – 2013
Trvanie projektu: 520 pracovných dní
Objem sedimentu in situ: 240 000 m³
Prečerpaná hydrozmes: 2 350 000 m³
Spracovaný sediment: 181 000 t
Sediment: prevažne anorganický s prímesou piesku

Viac informácií ohľadom služieb, ktoré ponúkame nájdete na stránke www.progroupe.net

Čistíme jazerá

sinice, cyanobakterie, cistenie jazier, ciste jazerio, ciste jazierko

Sinice

Sinice (cyanobaktérie) sú skupina baktérií schopných produkovať kyslík prostredníctvom fotosyntézy podobne ako rastliny. Vyskytujú sa vo vodnom prostredí, ale aj v pôde. Zvýšený výskyt siníc je zaznamenávaný najmä po slnečnom a teplom počasí. Ich nadmerný výskyt, tzv. vodný kvet siníc vo vodných nádržiach predstavuje významný ekologický problém. Sinice kontaminujú vodné plochy, ktoré slúžia ako zdroj pitnej vody alebo k rekreačným účelom. Vodný kvet siníc vzniká od konca mája a pretrváva až do októbra. Na jeseň sa vplyvom nízkych teplôt koncentrácia buniek vo vode zníži. Nastáva kľudové štádium siníc a rias, ktoré klesnú ku dnu a uložia sa do sedimentu. Takto prežijú nepriaznivé podmienky zimy. S príchodom jari sú sinice vyplavené k hladine a  vznikajú nové populácie.

Ako dokážeme eliminovať tvorbu siníc na vodnej ploche:

V skorých jarných mesiacoch odťažíme sedimenty sacím bagrom. Odobratím sedimentu spolu so sinicami v kľudovom štádiu dôjde k zníženiu ich koncentrácie. Preventívnu ťažbu realizujeme v období od februára do apríla. V letných mesiacoch, v čase bujného rastu siníc, aplikujeme chemické zrážanie koagulačným prípravkom. Koagulant zrazí sinice na dno do sedimentu. Zrazené sinice spolu s vrstvou dnového sedimentu odťažíme sacím bagrom. Táto ťažba zabezpečí elimináciu vodného kvetu siníc aj v nasledujúcich rokoch.

Dlhodobá údržba vodnej plochy z hľadiska tvorby vodného kvetu siníc spočíva v narušení ich životných podmienok. Aj keď nevieme zabrániť zvyšovaniu teploty vody, môžeme zabrániť rastu siníc znižovaním koncentrácie potrebných živín. Jednou z hlavných živín pre sinice je fosfor. Koncentrácie fosforu v prostredí zvyšuje aplikácia hnojív, pracích práškov a pod.

Kto sme a čo robíme?

PROGROUPE je mladá a inovatívna spoločnosť, ktorá sa špecializuje na odstraňovanie a odvodňovanie sedimentov z dna riek, jazier, lagún, kanálov, nádrží, vodných diel a iných vodných plôch. Postaráme sa aby ste mali čisté jazero.

Sedimentujúci íl, hlina a piesok pomaly narúšajú kvalitu vodných zdrojov. Použitím pokročilej technológie ťažby a spracovania sedimentov Progroupe významne zvyšuje kvalitu týchto zdrojov tým, že:

  •        Obnovuje pôvodný objem nádrží
  •        Rozširuje a udržiava toky pre vodnú dopravu
  •        Čistí jazerá a rybníky

V PROGROUPE je naším cieľom zlepšiť stav životného prostredia ťažbou a spracovaním dnových sedimentov z dna vodných tokov a jazier. Tým obnovíme kapacitu nádrží, prehĺbime a udržíme splavnosť vodných ciest, a zabezpečíme ich čistotu. Dokážeme zrevitalizovať a obnoviť vodné toky ťažbou sedimentu, kosením nežiadúceho rastlinstva, vyčistením koryta od nánosov, odstránením naplaveného odpadu, a stabilizovaním brehovej línie. Na odstránenie sedimentov využívame tzv. mokrú metódu. Na rozdiel od konvenčnej metódy, kedy je nutné vodnú plochu vypustiť, zostáva jazero počas našej práce plne funkčné. Vďaka tomu je možné vodnú plochu aktívne využívať na rekreačné účely. Zároveň sú chránené vodné živočíchy, ktorým ťažba sedimentu nenarúša životné prostredie. Pri malých projektoch používame na spracovanie sedimentu geovaky. Tieto sú priestorovo nenáročné a lacné, čím dokážeme ekonomicky vyčistiť aj menšie jazierka.

Používame plávajúce stroje, ktoré už svojou koncepciou eliminujú negatíva stavebných strojov pri údržbe vodnej plochy. Malý plávajúci bager DredgePrince dokáže zabezpečiť špeciálnu údržbu vodnej plochy v kratšom čase než konvenčná stavebná technika, vďaka rýchlemu presunu po vodnej hladine a veľkému operačnému rádiusu. Zároveň, vďaka presunu po vode je DredgePrince schopný prácu vykonať s násobne nižšou spotrebou paliva a so zanedbateľnými nákladmi na dopravu stroja.

Vďaka tomu dokážeme:
  • Vyčistiť koryto alebo kanál od nánosov sedimentu. Odstránené sedimenty potom podľa konkrétnych požiadaviek a regulácií spracujeme, zneškodníme alebo ďalej využijeme.
  • Pokosiť, zozbierať, zhromaždiť a podľa požiadaviek aj ekologicky zlikvidovať rastlinstvo z vodnej plochy, alebo z nedostupného priestoru vodného toku či kanálu.
  • Odstrániť a spracovať rôzne druhy naplaveného organického materiálu a odpadu.
  • Naším systémom RESET (REpair Shore Erosion Technology) dokážeme odstránený materiál využiť pri rekonštrukcii a stabilizovaní brehových nátrží a výmoľov.